s.v. DWO is opgericht in 1939 en ligt op een schitterende locatie in het Zoetermeerse Westerpark. De vereniging beschikt in totaal over zeven speelvelden waarvan vier kunstgrasvelden met verlichting, zodat er het gehele seizoen vrijwel onbeperkt getraind en gespeeld kan worden. Lees meer...


moduleheader-nieuws-transp

Zoeken

moduleheader dwoagenda nobg
(klik)


moduleheader-evenementen-transp

2 april 2018
D Toernooi (JO13)


10 mei 2018
Vrouwen en
meiden
toernooi


21 mei 2018
E Toernooi (JO11)


2 juni 2018
F Toernooi (JO9)


2 juni 2018
F Toernooi (JO8)


2 juni 2018
Mini Pupillen
Toernooi (JO7)

 9 juni 2018

International Westerpark Trophy


16 juni 2018
C Toernooi (JO15)


23 juni 2018
Clubgevoel
voetballen, koken,
eten en feest

clubgevoel2018 logo


banner facebook noframe
 
 
soccerstars250x250
 
calibris-bord1
 
knvb qa
 

 

moduleheader-normenwaarden-transp
moduleheader-huishoudelijkreglement-transp
moduleheader-statuten-transp

Deze pagina's zijn ook als een PDF bestand hier te openen

 

Afspraken over

Normen en Waarden

SV DWO

november 2007

 

1. Waarom afspraken over normen en waarden?
Op en rondom de voetbalvelden komen helaas steeds meer zaken voor die het voetbalspel eerder kwaad dan goed doen. Menigeen spreekt over een verloedering, over een toenemend gebrek aan fatsoen, over een vervaging van normen en waarden. Dikwijls wordt de negatieve ontwikkeling afgedaan met de opmerking dat de “voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij”.
Het lijkt er op dat sommigen met die dooddoener een vorm van begrip vragen voor de ongewenste gang van zaken bij de club. Zo van: “Het gebeurt overal, dus ook bij ons”.
Maar wij hebben het juist voor een groot gedeelte zelf in de hand of leden en niet-leden zich goed gedragen.

Iedereen heeft te maken met normen en waarden. Ook fair play gaat ons allemaal aan. Hoe gaan wij met elkaar om? Welke spelregels hanteren wij binnen en buiten het veld?
Normen en waarden. Je hoort er vaak over praten, maar voor velen is het lang niet altijd duidelijk wat we er precies mee bedoelen. En nog belangrijker: hoe vertaal je die normen en waarden naar de dagelijkse voetbalpraktijk bij de club?
Wat zijn eigenlijk normen en waarden?
Norm: een gedragsregel waaraan iemand zich hoort te houden wanneer hij met anderen omgaat.
Waarde: een principe dat mensen zó belangrijk vinden dat ze het willen nastreven. Zo’n principe geldt als een richtsnoer voor hun handelingen.
En wat is precies fair play?
Het beginsel “fair play” betekent dat wij een aantal afspraken hanteren die als doel hebben de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Eigenlijk gaat het om een gedragscode. Iedereen weet dankzij die code op welke manier wij samen aan sport willen doen. En gaan we allemaal bewust om met de onderlinge afspraken en regels, dan kan de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk zijn. Niet alleen de afzonderlijke sporter moet de regels naleven, het is ook zaak dat wij elkaar – blijven – stimuleren dat te doen.
DWO heeft in het verleden een goede reputatie opgebouwd. De Algemene Ledenvergadering en het Bestuur hebben besloten dat we die reputatie willen behouden! En alleen met een gezamenlijke inspanning kunnen we dit bereiken. En dat niet alleen als leden van sv DWO, maar ook als leden van de KNVB!
In deze brochure is opgeschreven wat de normen en waarden en wat de daarbij behorende spelregels zijn binnen sv DWO. We vragen alle leden en, voor de jeugd, de ouders van leden, hiervan goed kennis te nemen. Dat betekent niet dat het vrijblijvend is! We houden de leden en bezoekers van het terrein aan deze normen en waarden. Natuurlijk zullen we, voordat we binnen de vereniging straffen of andere maatregelen overwegen bij overtredingen van onze normen en waarden, beginnen met een goed gesprek met de betrokkenen. Bij herhaaldelijke of ernstige overtredingen kunnen maatregelen echter niet uitblijven. Zie hiervoor het hoofdstukje handhaving en sancties aan het eind van deze brochure. Voor het seizoen 2008-2009 overweegt het Algemeen Bestuur alle leden een normen en waarden overeenkomst met het Bestuur te laten ondertekenen. Als blijk van het feit dat alle DWO’ers de normen en waarden
van de vereniging steunen.
Daarom!

ad_volvoniham-130x100ad_mulder_naai-130x100sponsor 130x100 blinkersponsor 150x120 mrtpad_w-van-den-heuvel-130x100ad_passendhypotheekadvies-130x100

Voetballen in Zoetermeer doe je bij DWO!