s.v. DWO is opgericht in 1939 en ligt op een schitterende locatie in het Zoetermeerse Westerpark. De vereniging beschikt in totaal over zeven speelvelden waarvan vier kunstgrasvelden met verlichting, zodat er het gehele seizoen vrijwel onbeperkt getraind en gespeeld kan worden. Lees meer...


moduleheader-nieuws-transp

Zoeken

moduleheader dwoagenda nobg
(klik)


moduleheader-evenementen-transp

2 april 2018
D Toernooi (JO13)


10 mei 2018
Vrouwen en
meiden
toernooi


21 mei 2018
E Toernooi (JO11)


2 juni 2018
F Toernooi (JO9)


2 juni 2018
F Toernooi (JO8)


2 juni 2018
Mini Pupillen
Toernooi (JO7)

 9 juni 2018

International Westerpark Trophy


16 juni 2018
C Toernooi (JO15)


23 juni 2018
Clubgevoel
voetballen, koken,
eten en feest

clubgevoel2018 logo


banner facebook noframe
 
 
soccerstars250x250
 
calibris-bord1
 
knvb qa
 

 

moduleheader-normenwaarden-transp
moduleheader-huishoudelijkreglement-transp
moduleheader-statuten-transp

Beste trainers en leiders van Onder 7 t/m Onder 11,

Op de KNVB-site hebben jullie wellicht kunnen lezen dat de KNVB vanaf 1 februari de uitslagen invoert via de Wedstrijdzaken – app. Iedere official die als scheidsrechter/ spelbegeleider is aangesteld kan zijn of haar wedstrijd afhandelen. In de praktijk is het op voorhand niet bekend wie als scheids of spelbegeleider optreedt. Om die reden is besloten om de uitslagen door te blijven geven via de commissiekamer. Daar zal de verwerking van de standen plaatsvinden. De Wedstrijdzaken – app hoeft dus NIET te worden geïnstalleerd/ gebruikt voor het doorgeven van standen.

Hartelijke groet,

jeugdcommissie Onderbouw

Eerste trainers en leidersoverleg

Eén van de doelstellingen van de Jeugd Commissie Onderbouw is om periodiek een overleg te organiseren tussen Hoofd Jeugd Opleidingen (Richard Urgert) en alle trainers en leiders van de teams JO7-JO11. Op dinsdag 21 november is hiervoor het allereerste overleg gehouden.

In het overleg zijn twee onderwerpen aan bod gekomen: het Speler Volg Systeem dat nu onder leiding van de Technische Commissie binnen alle selectieteams van JO7-JO11 wordt geïntroduceerd. Het tweede onderwerp ging over en hoe we als trainer/ leider meer spelplezier op en rond het veld kunnen brengen.

Speler Volg Systeem

Rahied Oemed (hoofdtrainer JO11) heeft een toelichting gegeven over het Speler Volg Systeem. De verschillende aspecten waarop wordt gemeten zijn bepaald door Richard Urgert en de hoofdtrainers van JO7-JO11. Met dit systeem kunnen de kwaliteiten en verbeterpunten van de spelers inzichtelijk worden gemaakt. Gedurende het seizoen worden drie “rapporten” gemaakt, waarbij ieder rapport is gebaseerd op prestaties tijdens 3 trainingen en 3 wedstrijden. Een belangrijk voordeel is dat hierdoor een goede indeling van teams gemaakt kunnen worden en recht wordt gedaan aan de kwaliteiten van een speler. De komende periode wordt meer ervaring opgedaan met het systeem binnen de selectieteams. Alle trainers/ leiders die meer informatie willen kunnen de hoofdtrainers hierover een berichtje sturen. Een overzicht van de hoofdtrainers is hier te vinden.

Meer plezier op en rond het veld

Alle aanwezigen werden opgedeeld in 4 groepen, zodat iedereen elkaar ook nog eens beter leerde kennen. Ieder groep ging brainstormen hoe trainers en leiders kunnen bijdragen aan een plezierige omgeving voor de jeugd. Wat kan een trainer of leider doen voor, tijdens en na een training of wedstrijd. Er zijn zeer veel goede suggesties gekomen, zoals in onderstaande tabel is weergegeven.

Voor

Tijdens

Na

1.      Trainer op tijd om kinderen op te vangen

2.      Op tijd verzamelen in kleedkamer

3.      Goede gezamenlijke warming up

4.      Voorbereid voor de training/ wedstrijd

5.      Uitdagende trainingen

6.      Speelvormen in wedstrijdvorm

7.      Tijdens training alles met een bal

8.      Van tevoren de opstelling vertellen

9.      Gedragsregels (respect voor trainer en elkaar)

10.  Tonen van respect door de trainer van de tegenpartij, de begeleider/ scheidsrechter een hand te geven

11.  Spelregels met betrekking tot wisselen: te laat/ niet op training is eerste wissel

12.  Goed luisteren naar de jongens

13.  Duidelijke uitleg: wat verwacht je van ze

14.  Niveau van de spelers respecteren en proberen te verbeteren

1.      Positief coachen: benadrukken wat goed gaat of nog beter kan en zelfvertrouwen aan team geven

2.      Zeggen/ vragen waar jongens staan

3.      Niet boos worden

4.      Tijdig (eerlijk) wisselen

5.      In rust aangeven waar verbeterpunten liggen

6.      Juichen

7.      Plezier blijven beleven

8.      Spelelementen aanbrengen in training

9.      Naleven van regels (afspraken) en consequent toepassen

10.  Belonen van positief gedrag

11.  Bieden van een veilige groep

12.  Niveau van de spelers respecteren en proberen te verbeteren

1.      Altijd penalty’s schieten

2.      Positief afsluiten in whatsapp

3.      Nabespreken (wat vonden ze er zelf van)

4.      Alles van de training en wedstrijd even nalopen

5.      Aangeven: maandag beginnen we weer, enz.

6.      Winnen en verliezen doen we met zijn allen

7.      Meedoen aan activiteiten

8.      Organiseren van (club)activiteiten

 

Vanaf 21.30 uur was er tijd voor een “derde helft”, waarbij onder het genot van krakelverse bitterballen er nog even werd nagepraat. Er waren volop ideeën voor een volgend trainers- en leidersoverleg. Alle trainers en leiders wordt aangemoedigd om vooral contact op te nemen met coördinatoren of hoofdtrainers om bepaalde onderwerpen een volgende keer te behandelen. Samen zijn wij immers sv DWO!

7 december is de dag van de vrijwilligers!

Wij van s.v. DWO zijn super blij met alle vrijwilligers die binnen onze club helpen en bijdragen. Zonder jullie hulp zou s.v. DWO er heel anders uitzien. Wij hopen dan ook dat jullie je op deze bijzondere manier in willen blijven zetten, en er nog veel meer vrijwilligers met jullie zullen volgen zodat we met z'n allen nog meer kunnen gaan bereiken. 

Bedankt voor jullie inzet, wij waarderen jullie enorm.

Namens de jeugdcommissie onderbouw Bedankt!!!!

Op maandag 13 november was de Jeugdcommissie Onderbouw aanwezig bij de KNVB trainingsavond. Het thema was "meer spelplezier op het veld: een verantwoordelijkheid voor iedereen". De kennisavond werd gehouden bij Spartaan '20 in Rotterdam. Er was veel belangstelling, want er waren ongeveer 30 geïnteresseerde coördinatoren/ coaches aanwezig. De KNVB werd vertegenwoordigd door Louisse Vonk (KNVB Verenigingsadviseur)  en Eric Treling (KNVB clubcoach/ technisch jeugd coördinator).

Na de opening door Louisse Vonk werden alle aanwezigen opgedeeld in twee groepen: 1 groep hield zich bezig met de rol van trainers en coaches; de andere groep hield zich bezig met de rol van ouders.

De opgedane kennis zal op 21 november weer worden gedeeld met alle trainers en leiders van de onderbouw (JO7-JO11). Mocht je je als trainer/ leider nog niet hebben aangemeld, dan kun je dat alsnog doen via je coördinator. Ook 21 november zal een leuke en interessante avond worden!

Hartelijke groet,

Jeugdcommissie Onderbouw

Beste DWO trainers,

Sinds 25 september heeft het bestuur van sv DWO het beleidsplan goedgekeurd van de Jeugd Commissie Onderbouw (JCO). In dit beleidsplan zijn de doelen, taken en verantwoordelijkheden van de JCO aangegeven. Wellicht hebben jullie het beleidsplan al gelezen op de DWO-website.

Een aantal doelstellingen raakt jullie direct als trainer:
Doelstelling 2: heldere communicatie, zodat gericht gewerkt kan worden aan het bereiken van doelen.
Doelstelling 4: alle spelers uit de verschillende teams, niet zijnde selectie, krijgen kwalitatief goede trainingen.
Doelstelling 5: sv DWO leert spelers beter voetballen met een ontwikkeling in het tempo en op het niveau dat bij de speler past.

In het kader van doelstelling 2 wordt iedere 2 maanden een overleg georganiseerd tussen Hoofd Jeugd Opleidingen (Richard Urgert) en de trainers en leiders van alle JO7-JO11 teams (inclusief selectie).

Het eerste overleg zal georganiseerd worden op 21 november. Inloop is om 20:15 en start is om 20:30 Rond 21.45 uur is het afgelopen.

Het belooft echt een interessante en leerzame avond te worden en de voorbereidingen hiervoor zijn al gestart. We hopen daarom dat iedereen hiervoor tijd in zijn/ haar agenda kan vrijmaken. Op dit eerste overleg zullen we tevens met jullie bepalen op welke data de volgende overleggen zullen zijn, zodat iedereen hier tijdig rekening mee kan houden.

Als JCO hebben we er enorm veel zin in om de verschillende doelen te bereiken!

Tot 21 november.

Met sportieve groet,
Arjan, Debby, Esther, Pascal en Edwin

ad_volvoniham-130x100ad_mulder_naai-130x100sponsor 130x100 blinkersponsor 150x120 mrtpad_w-van-den-heuvel-130x100ad_passendhypotheekadvies-130x100