s.v. DWO is opgericht in 1939 en ligt op een schitterende locatie in het Zoetermeerse Westerpark. De vereniging beschikt in totaal over zeven speelvelden waarvan vier kunstgrasvelden met verlichting, zodat er het gehele seizoen vrijwel onbeperkt getraind en gespeeld kan worden. Lees meer...


moduleheader-nieuws-transp

Zoeken

moduleheader dwoagenda nobg
(klik)


moduleheader-evenementen-transp

2 april 2018
D Toernooi (JO13)


10 mei 2018
Vrouwen en
meiden
toernooi


21 mei 2018
E Toernooi (JO11)


2 juni 2018
F Toernooi (JO9)


2 juni 2018
F Toernooi (JO8)


2 juni 2018
Mini Pupillen
Toernooi (JO7)

 9 juni 2018

International Westerpark Trophy


16 juni 2018
C Toernooi (JO15)


23 juni 2018
Clubgevoel
voetballen, koken,
eten en feest

clubgevoel2018 logo


banner facebook noframe
 
 
soccerstars250x250
 
calibris-bord1
 
knvb qa
 

 

moduleheader-normenwaarden-transp
moduleheader-huishoudelijkreglement-transp
moduleheader-statuten-transp
 

De contributie voor het nieuwe seizoen of een deel van het nieuwe seizoen is bij de meeste leden de afgelopen dagen al van hun bankrekening afgeschreven. Veel leden hebben ook Zoetermeercheques die nog moeten worden verrekend met de contributie.
Hoe is dit te verrekenen?

Lees meer...

Beste speler/speelster,

Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club?
Dan is het niet meer nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen.
Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal.

Lees meer...

Vooraf
Allereerst zijn wij zeer verheugd dat u onze vereniging heeft gekozen om uw favoriete sport te beoefenen. Hoewel wij aannemen dat u al enigszins op de hoogte bent van wat s.v. DWO. is en/of wil zijn, willen wij u vooraf toch ook een beknopte indruk van onze vereniging geven. Bovendien zijn er wat zakelijke gegevens die voor u van belang zijn. Wij verzoeken u ook, voordat u de vragen invult, dit aanmeldingsformulier geheel door te lezen.

Wat kunt u van ons verwachten?
Wij zullen uw persoonlijke belangen zo goed mogelijk in het verenigingsbelang inpassen. U kunt een eerlijke en sportieve behandeling verwachten. Wij doen ons best een goede en gezellige sfeer te creëren. Verder kunt u ervan verzekerd zijn dat u met uw wensen, maar ook met gerechtvaardigde, opbouwende kritiek welkom bent bij het bestuur.

Wat verwachten wij van u?
Door indiening van deze aanmelding kiest u s.v. DWO uit als de vereniging waarbij u uw sport wilt bedrijven. Wij menen daarom van u te mogen verwachten dat u zich aan de, bij ons geldende, regels zult houden. Verder verwachten wij van u dat u zich, zowel in woorden als in daden, als een opbouwend lid zult gedragen. Tevens rekenen wij erop, dat u begrip kunt opbrengen voor het feit dat waar gewerkt wordt ook wel eens fouten gemaakt kunnen worden. S.v. DWO is een vereniging, die gedragen wordt door vele vrijwilligers. Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat s.v. DWO een leuke en gezellige vereniging is en blijft. Ook van u, als nieuw lid, wordt verwacht dat u hieraan uw bijdrage levert. Daarvoor willen wij graag beschikken over uw beroepsmatige achtergrond.

Het D.W.O. tenue
Het s.v. DWO tenue bestaat uit:

Shirt overwegend wit met embleem

Short overwegend blauw
Kousen blauw (of wit)

Dit tenue is alleen te verkrijgen bij Sport 2000 Bakker in het Stadshart in Zoetermeer.

Aanmelding
Voor uw aanvraag als lid van s.v. DWO kunt u zich uitsluitend iedere maandagavond vanaf 19.00 uur melden bij de leden/contributieadministratie bij DWO in het verenigingsgebouw 
Informatie inzake de leden- en contributieadministratie: Ria Bakker 06-30718227 

Bij de kennismaking dient u de volgende zaken mee te nemen:
 - een kopie van een geldig ID bewijs

Lidmaatschap 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap en de daarmee gepaard gaande contributiebetaling wordt aangegaan voor het gehele verenigingsjaar. 
Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk voor 1 juni van het seizoen per brief mogelijk, te adresseren aan: Ledenadministratie sv DWO, Postbus 669, 2700 AR Zoetermeer. Bij niet tijdige en correcte opzegging loopt het lidmaatschap 1 seizoen door.

Betaling contributie
De contributie dient per automatische incasso te worden betaald, per kwartaal of per half jaar. Incassering per kwartaal gebeurt in juli, september, december en maart van het verenigingsjaar. Incassering per halfjaar in juli en december.
Per kwartaal wordt een opslag van 4% en per halfjaar een opslag van 2% berekend.
Indien zonder reden het contributiebedrag wordt gestorneerd (teruggeboekt) wordt per stornering € 7,50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.
Bij betaling van de contributie per jaar ontvangt men een jaarnota, die voor de vermeldde vervaldatum moet worden voldaan. Een jaarnota wordt dus niet met een incasso geincasseerd.
Een uitzondering op incassering per automatische incasso kan worden gemaakt door een verzoek de factuur per kwartaal of halfjaar te ontvangen. Voor het sturen van een factuur wordt per gezonden factuur (uitzondering jaarnota)
€ 7,50 berekend.

Hieronder volgen de nu geldende contributiebedragen voor het seizoen 2017-2018 die door de Algemene Leden Vergadering zijn goedgekeurd. Het geboortejaar is bepalend voor de hoogte van de contributie. 
Naast de contributie dient ook een Opslag Verenigingstaken van € 30,00 per jaar betaald te worden met een maximum van twee leden per adres. 

Verenigingstaken zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, van het huishoudelijk reglement zijn:
 Het verzorgen van (delen van de) financiële administratie;
 Kantinediensten (bardiensten, keukendiensten, en schoonhouden van kantine, bar en keuken);
 Het schoonhouden van kleedkamers, kantine en toiletten; Regulier onderhoud aan en van de accommodatie.

 Nieuwe Teamaanaanduiding                                             Contributie   (incl. opslag verenigingstaken)                                                                                                                                                  2017 2018

Kaboutervoetbal geboortejaar 2013 / min. 4 jaar 104,00     134,00
O6 & O7 geboortejaar 2011 + 2012 150,00     180,00
O8 & O9 geboortejaar 2009 + 2010 175,00     205,00
O10 & O11 geboortejaar 2007 + 2008 185,00     215,00
O12 & O13 geboortejaar 2005 + 2006 195,00   €      225,00
O14 & O15 geboortejaar 2003 + 2004 205,00     235,00
O16 & O17 geboortejaar 2001 + 2002 210,00     240,00
O18 & O19 geboortejaar 1999 + 2000 220,00     250,00
Senioren geboortejaar 1998 en ouder 265,00     295,00
Niet spelend lid     85,00      85,00
Donateurs     40,00      40,00
Inschrijfkosten eenmalig       €               25,00

Voor aanmaningskosten bij niet tijdige betaling contributie voor vervaldag en bij iedere stornering van de automatische incasso wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Bij bestuursbesluit is besloten dat niet mag worden getraind of deelgenomen aan wedstrijden indien de contributie niet tijdig is betaald. 

¤Voor het derde lid per adres geldt een korting van 50%, vanaf het vierde lid per adres hoeft geen contributie meer betaald te worden.

Zoetermeerpas
Voor leden met een Zoetermeerpas mogen bon 3 en 4 en eventueel de Jongerencheque, voor jongeren van 6 tot en met 17 jaar, worden gebruikt om een deel van de contributie te betalen. Alleen bonnen met het pasnummer van het lid mogen worden ingeleverd.
U kunt de originele bonnen samen met een kopie van de Zoetermeerpas uitsluitend persoonlijk inleveren bij de leden/contributieafdeling bij DWO vanaf maandagavond 14 augustus en iedere volgende maandagavond vanaf 19.00 uur. Voor de ingeleverde bonnen ontvangt u een getekend ontvangstbewijs. 
Vooraf dient u zich telefonisch aan te melden bij:  Ria Bakker 06-30718227 (na19.00 uur)

 

ad_volvoniham-130x100ad_mulder_naai-130x100sponsor 130x100 blinkersponsor 150x120 mrtpad_w-van-den-heuvel-130x100ad_passendhypotheekadvies-130x100